1a REUNIÓ DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGANOMETÀL·LICA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA (1RQIO-SCQ)

2-3 Febrer de 2023

RESUMS

 

Benvingut a la bústia per a presentació de treballs. Per tal de preparar el vostre resum, podeu descarregar la PLANTILLA  des del següent enllaç.

El 9 de desembre és la nova data límit per a la presentació dels resums de les comunicacions orals i de les comunicacions en format de pòster.

El 3 de gener es donaran a conèixer les comunicacions seleccionades com a presentacions orals i pòsters.

La durada de les conferències plenàries i comunicacions orals serà de 40 i 20 minuts, respectivament, incloses preguntes.

La mida del pòster ha de ser A0 (841 x 1189 mm) i en format vertical.